Antiskating TEST Record.....je to základ

Testovací deska - pro přesné nastavení kompenzační síly - anti-skatingu

 

HTPshop do své nabídky zařadil velmi důležitou pomůcku v podobě testovací desky pro přesné nastavení kompenzační síly tzv.anti-skatingu. Často je nastavení boční síly popsáno ve stejné stupnici jako vertikální přítlak na hrot a na stejnou hodnotu by se měla také nastavit. Neznamená to ovšem, že při přítlaku na přenosku 2 g (20 mN) je na stejnou hodnotu nastavena i boční síla. Tato síla je mnohem menší! Jen kvůli zjednodušení nastavení jsou stupnice stejně popsané. Hodnoty jsou velmi orientační a nepřesné. Např.: na gramofonovém přístroji značky DUAL DT 500 odpovídá hodnota 1,3 antiscatingu svislé síle 1,75g. 

Nejlepší kontrolou správného nastavení boční síly na hrot je nastavení pomocí Anti-skating TEST Record desky, které je přesné a uživatelsky jednoduché. Měření provedete na začátku, uprostřed a na konci desky. 

1testrecord

Zkrátka bez digitální váhy, nastavovací šablony a Anti-skating TEST Record desky se neobejdete. Jedná se o jedny z mnoha nejdůležitějších veličin, které vyžadují velmi přesné nastavení. Jedině tak vyždímáte z přenosky co se dá. Jedině tak uchráníte hrot přenosky a kvalitu desek.