Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Druh zboží:

Datum zakoupení:

Číslo prodejního dokladu:

 

Jméno a příjmení podnikatele: Horizon Trading Prague s.r.o.

IČ podnikatele: 290 21 367

Adresa podnikatele: Průběžná 3210/80b, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Tel: 605 333 663, 731 488 630

email: horizontrading@email.cz

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne …..................…… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu …....................................................…… (uvést webovou adresu) s vámi uzavřel/la kupní smlouvu, jejímž předmětem byl nákup .......................................…… (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/la dne …...................................……

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/la jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět ( nutno vyžádat číslo vrácení předem) v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……...............… Kč a ve prospěch mého bankovního účtu č. …...................................................................................……, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

 ..........................................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
kopie prodejního dokladu (příp. záručního listu, pokud byl vydán)