Gigawatt PF2 MK2 + PF1e

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 1

Dalo by se říci, že co hifista, to názor, často názor úplně na všechno. Na to co vliv na reprodukci má, na to co vliv nemá, na to co a hlavně o kolik je vlastně předražené a nezřídka i na to, že dřív to bylo mnohem poctivější a lepší. Spousta lidí ale tak trochu zapomíná, že "dřív" se vědělo, že CD přehrávače čtou jen jedničky a nuly a tak navždy už budou hrát všechny stejně, vědělo se, že pasivní prvek jako drát nemůže signál nijak ovlivnit a vědělo se, že nejdůležitější jsou reprosoustavy a musí stát nejvíc, protože "dělají zvuk".

Naštěstí stoupající úroveň techniky (a určitě i různé další faktory) i v nižších cenových hladinách, umožňující tak vnímat i drobnější rozdíly, během let pomohla poukázat na to, že doslova všechno tvoří rozdíl. Větší či menší, snadno slyšitelný či na hranici vnímatelnosti, projevující se obecně či jen v některých systémech, přesto rozdíl. Naštěstí už snad také všeobecně platí, že výsledný zvuk je souladem (nebo nesouladem) celého systému a že kvalitní signál se vytváří již na počátku řetězce.

Přesto, i přes to všechno řečené a všeobecně vnímané ani dnes není standardem pořádně ošetřit onen začátek řetězce. Respektive často se majitelé i hodně kvalitní (a drahé) elektroniky z nějakého důvodu bojí investice do kabelů. A pokud už si pořídí adekvátní signálové a reproduktorové dráty, často nezbude na pořízení odpovídajícího napájecího kabelu (už proto, že napájet musíte povětšinou minimálně dva, častěji spíše tři, čtyři nebo pět a víc komponentů). Jenže jak praví okřídlené přísloví, orchestr hraje podle svého nejslabšího člena (nebo možná řetěz je tak pevný jako jeho nejslabší článek).

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 2

Navíc čím dostupnější produkt, tím je také pravděpodobnější, že nebylo možno věnovat dostatečnou část rozpočtu na vývoj či výrobu ideálního napájecího zdroje a ten je tedy méně odolný vůči příchozímu rušení, které se tak více či méně prochází dále ke zpracovávanému signálu a nám do uší, ať už si to uvědomujeme nebo ne.

Obsah předchozích čtyř odstavců by se snad dal vyjádřit jedinou větou - dopřejte svým komponentům dobré napájecí kabely. A dodáme k tomu snad ještě to, že i sebelepšímu kabelu pomůže filtrace.

V dnešní době je k dostání nepřeberné množství produktů, spousta z nich spadá do kategorie voodoo a pokud už jsou to skutečně dobrá a funkční řešení, spadají zase často do nesmyslně vysokých cenových relací. Jednou ze značek, která se snaží být funkční a zároveň nabízet i zaplatitelná řešení je polský GigaWatt.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 3

Ve skladbě jejich výrobního katalogu najdete jednak velké (a drahé) pračky, klasické filtry komponentové velikosti, jednak napájecí kabely a třeba i zásuvky a kabel pro domácí rozvody, ale také lišty - ty v podání GigaWatt nejsou jen "rozbočkami" s přepěťovou ochranou, ale nejvyšší model PF-2 MK 2 je plnohodnotným filtrem pro ty, kteří už nemají místo v racku, nebo se jim prostě hodí mít kompaktní provedení v podobě napájecí lišty.

Měli jsme možnost zapojit k našim systémům jak tu nejzákladnější lištu PF-1e (jde o variatnu "economy" filtru PF-1) a naopak tu nejlepší lištu PF-2 MK 2.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 4

GigaWatt PF-1e

Lišta PF-1e je určena pro filtraci a ochranu zejména zdrojových komponentů, ale třeba i integrovaných zesilovačů s neextrémními výkony. Jde o podlouhlou "cihličku" v bytelném kovovém provedení (kvůli účinnému stínění), kdy hranol má na jednom konci vstupní zásuvku a na straně horní celkem šest oddělených zásuvek v plastovém pouzdru. To je jeden z hlavních rozdílů oproti "plnohodnotné" liště PF-1.

Necelých 2,5 kg těžká lišta s rozměry 42 x 7,5 x 5,7 cm zvládne přenést maximální proud 16 A (a po velmi krátký okamžik až 13 000 A), celkový příkon může dosáhnout až 3 680 Wattů, což rozhodně stačí.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 5

Filtrační část sestává zejména metalizovaných polyesterových kondenzátorů s nízkou indukčností na kovovém jádru. Ochranná část pak používá UltraMOV varistory, nikoliv třeba pojistky jako většina klasických komponentů. Rozvod zásuvek využívá hvězdicovou topologii.

GigaWatt PF-2 MK2

Vyšší model PF-2 MK2 má na papíře stejné parametry jako PF-1e, liší se však vnějšími rozměry a hlavně použitými součástkami. 4,3 kg těžká lišta má už nemalé rozměry 42 x 9 x 9 cm, tělo je vyrobeno ze silných kovových plátů a působí masivně - dokonce ani po plném osazení těžkými "audiofilskými" kabely se nepřevrátí.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 6

Šestice zásuvek G-040 (navržených i vyrobených přímo v GigaWatt zejména kvůli postříbřeným kontaktům) je tentokrát zapuštěná do lišty, poblíž vstupní zásuvky se na horní straně nachází signalizace správné polarity.

Základní filtrační a ochranné součásti jsou provedeny stejně jako u PF-1e. Na rozdíl od ní ale používá pro distribuci proudu patentované firemní řešení, tedy opravdu masivní sběrnice z leštěné mědi (průřez zhruba 30 mm2). Z této sběrnice vede ke každé zásuvce krimpovaný (tedy ne pájený) kabel z postříbřené mědi - dráty jsou v teflonové izolaci a mají solidní průřez 4 mm2.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 7

Zajímavostí určitě je i to, že zásuvky samotné jsou před osazením podrobeny hlubokému zmrazení a (blíže nespecifikovanému) demagnetizačnímu procesu, stejně jako že šasi rozvodnice staví do cesty radiofrekvenčnímu i elektromagnetickému rušení z okolí dvojitou tloušťku kovu v porovnání s nižšími modely.

Obě lišty jsme poslouchali na několika sestavách. Kromě Naim Nait XS / Naim CD5si a Cambridge CXA80 / CXCto byly též T+A PA 2000 R / MP 2000 R nebo Rogue Audio RP-5 / M-180. Poslouchalo se přes Harbeth Monitor 30 a Xavian Perla, ale též GoldenEar AON 3 a Triton Three. Napájení zajišťovaly kabely KrautWire Omega III, do filtrů pak vždy šel ze zásuvky kabel GigaWatt LC-1 MK3. Pro srovnání jsme používali filtry Xindak XF-2000B aProPower PT15 a PS15.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 8

Posuzovat kvalitu filtru je relativně obtížné, protože vždy jde jen a pouze o soulad konkrétního systému a konkrétního domácího rozvodu, respektive jeho kvality. Takže ještě jedna připomínka - to, že v našem prostředí se některý z filtrů více či méně osvědčil ještě neznamená, že bude fungovat stejným způsobem i jinde.

V "Nemesis" Dave Holland Quartet ("Extensions" | 2008 | ECM | ECM1410) přinesl už filtr PF-1e znatelné zlepšení a to na všech sestavách, na levnějších byl pak přínos nejzřetelnější. Proti přímému připojení do zásuvky je reprodukce živější, basa je o něco měkčí, brumlavější a poměrově se zdá být spodních frekvencí o něco víc. Zlepšila se také definice, i když důraz naopak trochu povadl, byť to možná lépe odpovídá charakteru skutečného kontrabasu. Po přepojení na filtr PF-2 MK2 se ještě výrazně snáze daly vnímat jednotlivé polohy kontrabasu, rozdíly mezi jednotlivými strunami a tóny byly už zcela zřetelné. Výrazně lépe také šlo sledovat celý průběh tónu od vzniku do odeznění; tón byl mnohem lépe vydělený ze zvukového pozadí. Kontrabas jako kdyby se trochu zmenšil, ubylo objemu, ale zkonkrétněly kontury. Nejmarkantnějším rozdílem ale byl impuls, respektive to, že třeba u T+A dokázal i tak slušný impuls ještě zdůraznit a zrychlit a přidat tónu váhu.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 9

Hlas Renée Fleming v "Endlessly" z "Dark Hope" (2010 | Mercury | 273 9699) po předřazení filtru PF-1e vystoupil o krůček do popředí, získal na dominanci a zlepšila se o něco i srozumitelnost (zejména díky celkově čistšímu zvuku), ovšem to s sebou přineslo i výraznější sykavky. Vokál byl zaostřenější, asi jako kdybyste o něco přidali na hlasitosti. Filtr PF-2 MK2 hraje ale jinou ligu a do každé sestavy se jeho vliv promítá citelněji - v této skladbě se vokál zdál jaksi lidštější, hlubší, bylo možné vnímat i menší nuance a krátké nádechy, které se předtím schovávaly pod zvukem nástrojů. Tak jak se předtím zdůraznil hlas i se sykavkami, zde se naopak hrany syknutí zkultivovaly a změkly, takže bylo možné poslouchat více nahlas, respektive s pocitem, že hudba je příjemnější. Vokál se také zdál být ještě více vystouplý nad hudebním děním.

Tón vibrafonu v Rollinsově "The Stopper" ("With Modern Jazz Quartet" | 1988 | Prestige | 00025218111126) se s filtrem PF-1e zkrátil, nicméně působil zněleji, plněji a také jemněji a méně tvrdě. Už zde ale činely o něco lépe vystoupily z pozadí, respektive zůstávají stále tak akorát objemné, ale zjemní se a přes veškerou tenkost se jejich linka lépe čte. Už základní lišta tak pomáhá napříč pásmy vyčistit pozadí signálu a teprve zde si uvědomíte, kolik ruchů proniká do sestavy ze zásuvky i tam, kde napájení patří spíš k tomu lepšímu. Plnohodnotný filtr PF-2 MK2 pak přináší přirozenější kovový nádech vibrafonu a hlavně jeho pronikavější, znělejší přednes, připomínající opět zvýšení hlasitosti ale právě jen pro tento jeden nástroj. Podobný efekt postihl i činely, jako kdyby se zvětšila jejich plocha a bylo více cítit její rezonanci a bylo možno déle sledovat jejich dozvuk. Celkově je tak činel přesvědčivější, reálnější a zejména levnějším sestavy posouvá o až nečekaně dlouhý krok kupředu.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 10

Filtry GigaWatt se docela dobře popasovaly i s dynamikou velkého orchestru, což bylo dobře znát na Berliozově "Fantastické, op. 14" v podání RSO Frankfurt a Eliahu Inbala (1993 | Denon | CO-75654). Filtry mají občas tendenci limitovat dynamické špičky, zejména pak při zapojení "žravějších" koncových stupňů, ale i výkonnějších integrovaných zesilovačů. Zdálo se ale, že ani PF-1e není pro sestavy brzda. Zvuk byl čistší, jakoby jasnější, ale je pravda, že žádná dynamická špička nebyla tak divoká a energická, jak by si bývala zasloužila. Zvuk jako celek byl ale pocitově o něco rychlejší, pevnější, ač tenčí a s jasněji stanovenými mantinely. Při zapojení bez filtru se do hudby vrátil potřebný švih a bezprostřednost. Velký filtr PF-2 MK2 je ale teprve tím, který doopravdy pomáhá reprodukci globálně, ne jen v některých jednotlivostech. Třeba velkému bubnu přibyl objem a hlavně váha, zvuk jako kdyby se vyčistil a zrychlil (byť opravdu zřetelný rozdíl byl cítit spíše oproti připojení do zásuvky, než oproti PF-1e), hlavní rozdíl byl ale v dynamických špičkách - byly zřetelně samozřejmější, najednou jako kdyby sestava pojala více zvuku, více hudby a ta bylo konkrétnější.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 11

Nutno říct, že už GigaWatt PF-1e dokázal reprodukci vyčistit, což s sebou ruku v ruce neslo čitelnější i menší detaily. V Rutterově "Nativity Carol" v podání San Francisco Choral Artists ("Reference Recordings First Sampling" | 1990 | Reference Recordings | RR-S1CD) přinesl menší z filtrů oddělení sólistů, které postavil před sbor, přestože sbor samotný zůstal stále spíše jediným, spojeným celkem, než souladem individualit. Oproti připojení "do zdi" byl ale zvuk zřetelně čistší a bylo snazší proniknout blíže k hlasům, byly slyšet drobnější nuance. Velký bratr PF-2 MK2 pošťouchl celý zvuk o výrazný krok dál, zejména v oblasti oddělení jednotlivých zpěváků - tam, kde byl předtím monolitický celek stálo nyní už zřetelné uskupení jednotlivců, ačkoliv třeba ambientní zvuky hluboko v pozadí jsou stále na hranici rozeznatelnosti (ale už tam alespoň jsou). Vokály působí integrovanější do celku, jsou lehčí a hladší, jemnější.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 14

Největším přínosem obou filtrů v oblasti podání prostoru oproti přímému prokabelování do zdi bylo jistě to, že zmizel jakýsi neurčitý pocit závaží ve středu mezi reprosoustavami a celek se uvolnil a rozplynul do stran a do hloubky. V "Besame Mucho" Waltera Puschniga a Lindy Sharrock z "Late Night Show Pt. II" působily nástroje lépe rozprostřené v pravolevém směru a PF-1e nechal elektroniku pracovat s čistším signálem v obou kanálech, takže se scéna i prohloubila. Nástroje ale stále neměly tak plastická těla, jak je zachyceno v nahrávce. PF-2 MK2 jako kdyby celou scénu posadil na zadek, jak se to občas po zapojení filtrace stává. Hlas se posunul dozadu, hudba jako celek se rozvrstvila a vše bylo přehlednější díky větší porci vzduchu mezi nástroji (respektive díky tomu, že mezi nástroji byl konečně nějaký vzduch cítit a nebyl to jen jakýsi neurčitý ruch). Hudba díky celkově větší čistotě působí konkrétněji, prostě blíž.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 15

Gilmourova "Take a Breath" z "On an Island" (2006 | EMI | 0946 355 6952) byla po zapojení PF-1e o něco plnější, hlavně ale každý tón dopadl s větší razancí a přednes byl kontrastnější. Pravdou je, že filtr zdůraznil také hruběji nahrané sykavky, veškeré dění se ale zdálo jaksi plynulejší, rytmičtější, byť to nebyl rozdíl v řádech, které by vás přibily ke zdi. To PF-2 MK2 pomohlo timingu naprosto nezpochybnitelně, hudba měla lepší, podmanivější a více strhující rytmus, celý zvuk se zklidnil a byl důraznější, artikulovanější a relaxovanější.

2015 11 09 TST GigaWatt PF 2 MK2 a PF 1e 16

Porovnat si základní a pokročilý filtr značky GigaWatt byla vskutku zajímavá zkušenost. Jednak se potvrdila zásadní premisa, že účinnost každého filtru je sama o sobě teoretická a v praxi jde jen a pouze o soulad všech prvků v systému od jističe, přes rozvod, zásuvku až po kvalitu napájecích kabelů a provedení napájecích zdrojů použitých komponentů, jednak se ukázalo, že každý filtr výsledný zvuk promění - jak moc, to už záleží na prvním zmíněném bodu. PF-1e je, jak už naznačuje ono "e" v názvu, ekonomickou variantou filtrace, která primárně poslouží jako ochrana před nenadálými katastrofami v elektrické síti a nevytáhne vám z peněženky žádnou děsivou částku. Zvláště u levnějších komponentů pak PF-1e zvuk docela příjemně vyčistí a "přizemní", takže hudba je konkrétnější a příjemněji se poslouchá, byť jde o posuny v míře "doladění detailů". To PF-2 MK2 je už plnohodnotným filtrem, který pomůže i nepoměrně dražším komponentům. PF-2 MK2 dokáže výborně pročistit signálové pozadí, zvuk usadí a uklidní, lépe vynikne dynamika a nechá vás také proniknout k drobnějším detailům. Zvuk jako celek tak působí dospěleji, jasněji a uvolněněji. Sečteno a podtrženo, ani jeden z filtrů s ohledem na cenovku a uvažovanou kategorii připojených komponentů neškodí a i když PF-1e nabízí spíše drobný posun a lehké vyčištění zvuk, je to velmi dobrý, nepředražený produkt. Proti tomu je ale PF-2 MK2 skutečně velice dobrý filtr, který neudělá ostudu ani ve skutečně high endové sestavě a zachytí už téměř všechno "smetí" ze sítě, díky čemuž uslyšíte své komponenty víceméně tak, jak je jejich designéři navrhli. Pokud tak nemáte místo (nebo možná finance) na "velký" filtr v komponentovém balení nebo pračku proudu, pak je GigaWatt PF-2 MK2 solidním, férovým řešením napájení, které vám nevěší na nos bulíky a opravdu pomáhá.

Kč 6 990,- - PF-1e
Kč 27 990,- - PF-2 MK 2 (+ kabel LC-1 MK3)

--- --- --- --- ---

KLADY

+ férová cena a pěkné zpracování

+ zejména PF-2 MK 2 funguje velmi dobře a i pro dražší elektroniku

+ pročistí a zkonkrétní zvuk

+ vše se pocitově zklidní a usadí

+ neubírají dynamiku

ZÁPORY

- PF-2 MK2 už je velká lišta a i když je kompaktnější, než velké komponentové přístroje, zabírá už dost prostoru